Trivali webdevelopment

Een unieke stadswandeling rond de historische handelsweg in Gent
Muntenroute responsive website

Gentse Muntenroute

Digipolis zocht in opdracht van de Stad Gent een partner voor het ontwikkelen van de nieuwe website voor de Muntenroute in Drupal 7.

Doorheen gans Gent zitten tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein bronzen munten in het wegdek. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. De muntenroute visualiseert een deel van deze route. De website is hiervan het verlengstuk dat de historische informatie op een eenvoudige manier beschikbaar stelt.

Gentse muntenroute

Multidisciplinair team ism WBase

Trivali schreef samen met WBase, die ook in het Idola Businesscenter hun kantoor hebben, in op deze opdracht. Beide zaakvoerders hadden de wens uitgesproken om hun krachten te bundelen om met een multidisciplinair team (Trivali is technisch sterker, WBase grafisch) samen deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Trivali stond in voor de analyse, het opzetten van de structuur van de website, het maken van de views en het migratiescript (zie verder). WBase ontwikkelde de designs op basis van de huisstijl van de Stad Gent en zorgde voor de slicing. Door het gebruik van enkele project management-tools en vlotte communicatie werd dit een geslaagd project waar we beiden veel uit leerden. Het was een samenwerking die naar meer smaakt.

Gentse muntenroute

QR-codes

De duizend munten liggen ‘uitgestrooid’ in groepjes of clusters. Elk groepje munten ‘vertelt’ een stukje van de geschiedenis van de plek. Zo vormt elke cluster een beeldverhaal over een (verdwenen of nog bestaand) monument, een belangrijke functie van een straat of plein (vroeger en nu), een markante persoonlijkheid of gebeurtenis, enzovoort. Bij elke cluster ligt een munt met een QR-code op. Door deze code in te scannen komt men direct op de bijhorende pagina op de website.

Ook vroeger was er reeds een oude muntenroute-website, dus was het belangrijk dat we de oude URL’s mee ondersteunden. Dit deden we door custom code te schrijven die, via de geimporteerde data de oude URL’s “vertaalde” naar de nieuwe.

CSV import via Migrate en installatiescript

Een moeilijkheid in dit project was dat de data enkel beschikbaar was in een externe database en dat deze via migratiescripts geimporteerd moesten worden. Daarnaast moest het ook eenvoudig mogelijk zijn om in een latere fase extra munten toe te voegen zonder veel kopieerwerk voor de webmasters. Trivali schreef het importscript dat uit de CSV alle munten haalde, deze automatisch koppelde aan de juiste taxonomy en de bijhorende foto’s en bestanden koppelde aan de betreffende nodes. Wijzigingen aan de CSV worden bij een volgende run automatisch geupdated. Zo kan de webmaster met 1 druk op de knop, de website updaten.

Op basis van de template van Digipolis werkten we ook het installatiescript uit. Door de strenge veiligheidseisen van Digipolis was het niet mogelijk om de website kant-en-klaar aan te leveren maar moesten we werken met een installatiescript dat de website op hun servers installeerde waarna het migratiescript zorgde voor het opvullen van de website. Het was dus zaak om alles goed te testen zodat er bij installatie niets fout ging.

Gentse muntenroute