Realisaties

Mijn Budgetmap Online

DrupalMaatwerk
  • Online beheerssyteem voor inkomsten en uitgaven
  • SSL-certificaat garandeert privacy
  • Herkenbaarheid van het platform door integratie huisstijl
  • Dynamisch gebruikers rechtensysteem

In de dagelijkse praktijk binnen de dienst Budgetbegeleiding en Schuldbemiddeling stelden de hulpverleners vast dat heel wat mensen moeite hebben om de berg van inkomende post met allerhande betalingen en documenten goed bij te houden. Het niet of onregelmatig opvolgen en klasseren van de dagdagelijkse administratie kan nochtans heel wat problemen veroorzaken. Niet alleen verliest men soms heel wat tijd (en geduld) in het zoeken naar bepaalde documenten, ook riskeert men belangrijke betalingen uit het oog te verliezen, met alle gevolgen van dien.

Daarom ontwikkelde men een klasseersysteem dat voor een grote groep van mensen bruikbaar kan zijn om de inkomende post bij te houden, documenten te klasseren en betalingen op te volgen. De budgetmap is een werkinstrument dat als leidraad kan dienen om de eigen administratie op een eenvoudige en efficiënte manier bij te houden. Vanwege het grote succes van de budgetmap groeide al snel het idee om de map ook digitaal aan te bieden. Dit enerzijds met de bedoeling om alle rubrieken uit de map digitaal aan te bieden om zo je eigen budgetmap te kunnen samenstellen, anderzijds om een gemakkelijke tool aan te reiken die ervoor zorgt dat iedereen zijn budget op een eenvoudige manier kan beheren via het internet.

Online budgetmap door Trivali

Voor de online budgetmap werd aangeklopt bij Trivali, die na een uitgebreide analysefase met enkele belangrijke keypersonen binnen het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) begon aan de programmatie en implementatie. Na verschillende iteraties kwamen we tot het uiteindelijke resultaat: een online beheerssysteem voor inkomsten en uitgaven waar iedereen mee aan de slag kon.

De scope van de website werd aangepast toen beslist werd om ook andere CAW’s en OCMW’s met het systeem te laten werken. Daarnaast dient ook voor de cliënten van de OCMW’s en CAW’s ook anonieme bezoekers een tijdelijke budgetmap kunnen invullen, alsook de papieren versie van de budgetmap downloaden.

Voor de privacy van de bezoeker en diens budgetgegevens werd geopteerd om met een SSL-certificaat te werken. Hierdoor worden alle gegevens tussen de computer van de gebruiker en de server versleuteld.

Budget map budgetoverzicht

Herkenbaar en toegankelijk

Om de Online Budgetmap herkenbaar te maken werd gekozen om de layout van de papieren Budgetmap over te nemen. Dezelfde kleurcombinaties, dezelfde logo’s en illustraties zorgen voor een toegankelijke en overzichtelijke website.

budgetmap groepen

Budgetmap homepage


Budgetmap invullen

Rechtenstructuur

De Online Budgetmap heeft verschillende rechtenniveau’s: webmaster, organisatiebeheerder, consulent en cliënt. Afhankelijk van de rol heeft de gebruiker extra mogelijkheden. Zo kunnen consulenten cliënten creëren, maar geen andere consulenten aanmaken. De organisatiebeheerder kan dit wel.

Door de rechtenstructuur ziet de gebruiker enkel die zaken die voor hem/haar belangrijk zijn. Hierdoor blijft de Online Budgetmap overzichtelijk en een handig instrument.

De Online Budgetmap is een samenwerkingsverband kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en preventie van schulden, regio Gent-Eeklo en Vzw CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, Dienst budgetbegeleiding en schuldbemiddeling.

Budgetmap budgetoverzicht

Onze expertise nodig?

Contacteer ons voor een afspraak. De koffie zal klaarstaan. ☕

blank
Trivali maakt deel uit van de kunstexpo "Achter Glas" in Lochristi. 

Vraag je gratis websiteanalyse aan!

Brengt jouw website niet het rendement die je voor ogen had?
Blijft het aantal klanten op je website achter?

Vraag dan nu je gratis website analyse aan en onze expert Louis vertelt je in een 5-minuten video waar de grootste problemen zitten.