Verhoogde investeringsaftrek tot 20,5% voor digitale investeringen in 2024

Een onderneming, die een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen.

De (verhoogde) investeringsaftrek van 20,5% heeft betrekking op de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Ook de investering in een webshop voor e-commerce komt in aanmerking voor het fiscaal voordeel.

Bereken eenvoudig uw belastingsvoordeel. Deze data wordt niet opgeslagen op onze servers.

Bereken uw belastingsvoordeel

20.00%
20.50%
€ 4000.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00

Uw belastingsvoordeel

€ 0.00

Welke digitale investeringen zijn toegelaten?

Meer in detail gaat het o.a. over:

 • Investering in een webshop voor e-commerce
 • Digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen:
  • investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken;
  • investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.
 • Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT:
  • de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de hogervermelde investeringen en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;
  • investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de hogervermelde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken (met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s).

Hoe de digitale investeringsaftrek aanvragen?

Vennootschappen moeten het vak 275U in Biztax invullen als zij hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen.

Natuurlijke personen moeten een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276U (beschikbaar op de website van FOD Financiën) bij hun aangifte in de personenbelasting voegen of het ter beschikking houden van de administratie.

Meer weten over de digitale investeringsaftrek?

Alle info (en voorwaarden) kan u vinden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek onder de rubriek “Digitale investeringen”.

Nieuwe webshop nodig?

Contacteer ons voor een afspraak. De koffie zal klaarstaan. ☕

Wilt u liever eerst een online meeting om te sparren over uw (toekomstige) website? Leg dan een inspiratiegesprek van een half uurtje vast met Louis! 🧑‍💻