Privacybeleid

Trivali Digital Agency (Simplit BV) bewaart verschillende persoonsgegevens van klanten en toekomstige klanten. Wij informeren u hieronder waarom wij deze gegevens verwerken en bijhouden.

Identiteit

U kan ons bereiken op Toleindestraat 20, 9080 Beervelde, via +32 9 324 11 88 of via welkom@trivali.be

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze klanten worden gebruikt in het kader van de klantenadministratie, de facturatie en het uitvoeren van ons beroep. Wij houden enkel die gegevens bij die nodig zijn voor onze beroepsdoeleinden en we houden ons hierbij aan de deontologische code van ons beroep en de huidige wetgeving.

De gegevens die wij verwerken en bijhouden werden ons vrijwillig door onze klanten medegedeeld. Door ons te contacteren geeft u de toestemming om uw gegevens te gebruiken bij onze beroepsdoeleinden.

Duur van de opslag

De gegevens worden vernietigd zodra de wettelijke bewaartermijn voorbij is.

Vertrouwelijkheid

Trivali Digital Agency (Simplit BV) verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen door middel van alarmen, anti-virussoftware en andere maatregelen die we nodig achten.

Alle medewerkers van Trivali Digital Agency zijn op de hoogte van deze privacyregels en worden geacht deze te volgen.

Overmaken aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niets met ons te maken hebben.

Data- en verwerkingsregister

In ons data- en verwerkingsregister staat gedetailleerd over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en verwerken.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Onze klanten hebben het recht om de opgeslagen gegevens in te kijken, aan te passen of te laten wissen.

Wenst u uw gegevens in te kijken, gelieve ons te contacteren per e-mail via welkom@trivali.be of per brief naar Toleindestraat 20, 9080 Beervelde.

Cookies op de website

Onze website houdt geen cookies bij over het gebruik of de ingevulde gegevens in formulieren. De enige uitzondering is de Google Analytics-cookie waarmee wij bijhouden hoeveel bezoekers op onze website komen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier terug te traceren naar een persoon. De bezoekersstatistieken worden bijgehouden in overeenstemming met het privacy-beleid van Google.

Klachten

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  op commission@privacycommission.be of per post:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Onze expertise nodig?

Contacteer ons voor een afspraak. De koffie zal klaarstaan. ☕