Blog

Verhoogde digitale investeringsaftrek van 13,5% voor webshops en online betalingssystemen

Deel deze pagina
Spaarvarken

Goed nieuws! Elke kmo die een investering doet in digitale betalings- en facturatiesystemen of interfaces om online betalen en veiligheid te realiseren, kan genieten van een extra investeringsaftrek.

Money Growth

De fiscale aftrek voor alle investeringen is sinds 1 januari 2016 sowieso verdubbeld van 4 naar 8%, maar voor digitale investeringen is deze opgetrokken naar 13,5%. Voorwaarde is dat de factuur van de leverancier specifieke vermeldingen bevat. Onder meer moet de leverancier bevestigen dat de aftrekvoorwaarden vervuld zijn.

Wat houdt deze maatregel in?

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen.

Digitale investeringen

In aanmerking komen de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. De investeringsaftrek voor digitale investeringen bedraagt 13,5 % en eenmanszaken en KMO-vennootschappen.

Dit omvat investeringen in e-commerce,  en meer bepaald voor investeringen in software of apparatuur die:

  • de elektronische betaling vergemakkelijken;
  • dienen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.

Daarnaast komen ook aanvullende investeringen, die gepaard gaan met de uitvoering van de hierboven vermelde investeringen, in aanmerking. In dit geval gaat het om:

  • kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de bovenvermelde investeringen (en hiermee samen worden afgeschreven);
  • investeringen die de interfacing met andere systemen van de onderneming of systemen buiten de onderneming mogelijk maken. 

Dus jouw investering in een webshop of online betaalsysteem voor e-commerce komt in aanmerking voor het fiscaal voordeel!

Voorbeeld

Een KMO koopt in 2017 elektronische betaalterminals aan die de elektronische betaling in haar winkels moet toelaten, voor een bedrag van 50.000 EUR. De investeringsaftrek bedraagt dan 50.000 x 13,5% = 6.750 EUR. Berekend aan het standaardtarief bedraagt het belastingvoordeel voor de onderneming dan 2.294 EUR (=6.750 x 33,99%). of 4,6% van de totale investering.

Uitleg over investeringsaftrek door Agentschap Ondernemen

Trivali doet (natuurlijk) mee!

Natuurlijk helpen wij je graag bij het uitwerken van jouw digitale plannen! Vanzelfsprekend willen we dat doen op de voor jou meest fiscaalvriendelijke manier.

Vraag uw gratis websiteanalyse aan!

Brengt uw website niet het rendement die u voor ogen had?
Blijft het aantal klanten op uw website achter?

Vraag dan nu uw gratis website analyse aan en onze expert Louis vertelt u in een 5-minuten video waar de grootste problemen zitten.